Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Annopol: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
 2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – EKOLAND POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik;
 3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2018, wymagane poziomy wynoszą:
  1. osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 25,42 %,
  2. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 79,47 %,
  3. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. wyniósł 7,05 %,
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Szkolna w Annopolu czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), - REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH

28-02-2020

Z terenu Gminy Annopol na 2020 rok.

Czytaj więcej
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

28-01-2020

Z terenu Gminy Annopol.

Czytaj więcej
BDO a obowiązek rejestracji

BDO a obowiązek rejestracji

02-12-2019

Informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

Czytaj więcej
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

28-02-2019

Czytaj więcej
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

03-01-2019

Czytaj więcej
Burmistrz Annopola informuje

Burmistrz Annopola informuje

18-05-2018

Burmistrz Annopola informuje, że od dnia 21.05.2018 r. do 8.06.2018 r. przyjmowane są wnioski na bezpłatną utylizację pokryć dachowych zawierających azbest (eternit).

Czytaj więcej
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

17-05-2018

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.

Czytaj więcej
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018

03-01-2018

Czytaj więcej
Informacja burmistrza o odbiorze odpadów komunalnych

Informacja burmistrza o odbiorze odpadów komunalnych

04-05-2017

Czytaj więcej
Powrót