Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WłADZE 15 861 30 61, 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Burmistrz Mirosław Gazda wew. 14 burmistrz@annopol.eurzad.eu I piętro Pok. 2a
Z-ca Burmistrza Józef Paćkowski wew. 16 zastepca@annopol.eurzad.eu I piętro Pok. 2b
Skarbnik Gminy Renata Zięba wew. 12 skarbnik@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 7
Sekretarz Gminy Marian Bącal wew. 13 sekretarz@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 4
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWY 15 831 33 50 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Z-Ca Skarbnika Gminy Janicka Monika wew. 28 monika.janicka@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 8
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Różalska Agnieszka wew. 28 ksiegowosc_budzetowa@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 8
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Kanar Katarzyna wew. 28 katarzyna.kanar@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 8
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Ela Hauer wew. 25 place@annopol.eurzad.eu II piętro pok. 6
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Stojek Małgorzata wew. 28 malgorzata.stojek@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 8
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Gil Iwona wew. 31 iwonagil@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 4a
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Wiącek Anna wew. 31 annawiacek@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 4a
Stanowisko ds. Księgowości podatkowej Olszówka Wioletta wew. 26 II piętro Pok. 9
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Cebula Anna wew. 26 annacebula@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 9
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Drapała Marta wew. 27 marta.drapala@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 10
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Jachura Katarzyna wew. 27 katarzyna.jachura@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 10
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Rajzyngier Magdalena wew. 27 II piętro Pok. 10
Opis wydziału
REFERAT DS. OBSłUGI OśWIATY 15 861 30 64, 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Grzesik Aneta wew. 29 oswiata@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 18a
Główny Księgowy Placówek Oświatowych Jarząbkowska Halina wew. 34 halina.jarzabkowska@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 18b
Stanowisko ds. finansowych Flisińska-Bauer Izabela wew. 34 IV piętro Pok. 18
Stanowisko ds. księgowości Rostecka Joanna wew. 34 joanna.rostecka@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 18
Opis wydziału
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Mariusz Cieciura 663430650 mariusz.cieciura@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 12
Stanowisko ds. Gospodarki komunalnej Lis Jolanta wew. 18 III piętro Pok. 12a
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY śRODOWISKA 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Karolina Stępień wew. 32 karolina.stepien@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 12
Stanowisko ds. Obsługa solarów Piotr Rosół wew. 19 solary@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 16
Stanowisko ds. Zamówień publicznych Agnieszka Bieniek wew. 18 agnieszka.bieniek@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 12a
Stanowisko ds. Gospodarka nieruchomościami Daria Drapała wew. 19 daria.drapala@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 16
Stanowisko ds. Gospodarka przestrzenna Piotr Rosół wew. 19 gospodarka_przestrzenna@annopol.eurzad.eu III piętro Pok.16
Stanowisko ds. Ochrony środowiska Kłudka Dorota wew. 21 dorota_kludka@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 15
Stanowisko ds. Ochrony środowiska Plewa Elżbieta wew. 22 dodatki_mieszkaniowe@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 17
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Pomoc administracyjna Niezabitowska Katarzyna wew. 22 III piętro Pok. 17
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Kwiatkowska Marzena wew. 25 usc@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 5
Stanowisko ds. Ewidencji ludności Jarzyna Dorota wew. 25 ewidencja_ludnosci@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 6
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych Romańska Agnieszka wew. 20 kadry@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 14
Stanowisko promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych Kowalczyk Agnieszka wew. 21 promocja@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 15
Stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu Młynarczyk Magdalena wew. 21 stypendia@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 15
Informatyk Szymczyk Wiesław wew. 30 informatyk@annopol.eurzad.eu III piętro, serwerow
Stanowisko ds. Ewidencja działalności gospodarczej Gąbka Krystyna wew. 22 dzialalnosc_gospodarcza@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 17
Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Kowalczyk Jerzy wew. 17 obrona_cywilna@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 20
Obsługa Rady Miejskiej Branigan Anna wew. 23 obsluga_rady@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 11
Przewodniczący Rady Jarmuła Zenobia wew. 23 III piętro Pok. 11
Radca Prawny/Leśniczy wew. 18 III piętro pok. 12a
Sekretarka Marta Stąchor marta.stachor@annopol.eurzad.eu
Inspektor Ochrony Danych Beata Woroszyło
Opis wydziału
URZąD STANU CYWILNEGO 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik USC Kwiatkowska Marzena wew.24 usc@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 5
Opis wydziału
Powrót

Pracownicy Urzędu

Treść