Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WłADZE 15 861 30 61, 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Burmistrz Mirosław Gazda wew. 307 burmistrz@annopol.eurzad.eu I piętro Pok. 7a
Z-ca Burmistrza Józef Paćkowski wew. 107 zastepca@annopol.eurzad.eu I piętro Pok. 7b
Skarbnik Gminy Renata Zięba wew. 206 skarbnik@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 6
Sekretarz Gminy Marian Bącal wew. 211 sekretarz@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 11
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWY 15 831 33 50 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Z-Ca Skarbnika Gminy Janicka Monika wew. 205 monika.janicka@annopol.eurzad.eu Parter pok. 5
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Różalska Agnieszka wew. 205 ksiegowosc_budzetowa@annopol.eurzad.eu Parter pok. 5
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Kanar Katarzyna wew. 205 katarzyna.kanar@annopol.eurzad.eu Parter pok. 5
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Stojek Małgorzata wew. 205 malgorzata.stojek@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 5
Stanowisko ds. Księgowości budżetowej Ela Hauer wew. 213 place@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 13
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Gil Iwona wew. 201 iwonagil@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 1
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Wiącek Anna wew. 201 annawiacek@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 1
Stanowisko ds. Księgowości podatkowej Olszówka Wioletta wew. 202 ksiegowosc_podatkowa@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 2
Stanowisko ds. ewidencji podatków, opłat i egzekucji administracyjnej Cebula Anna wew. 202 annacebula@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 2
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Drapała Marta wew. 204 marta.drapala@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 4
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Jachura Katarzyna wew. 204 katarzyna.jachura@annopol.eurzad.eu Parter Pok. 4
Stanowisko ds. Wymiaru podatków Izabela Majewicz wew. 204 Parter Pok. 4
Opis wydziału
REFERAT DS. OBSłUGI OśWIATY 15 861 30 64, 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Grzesik Aneta wew. 225 oswiata@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 25
Główny Księgowy Placówek Oświatowych Rostecka Joanna wew. 225 joanna.rostecka@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 25
Stanowisko ds. finansowych Flisińska-Bauer Izabela wew. 225 IV piętro Pok. 25
Stanowisko ds. księgowości Kanar Katarzyna wew. 225 IV piętro Pok. 25
Opis wydziału
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Mariusz Cieciura wew. 216 mariusz.cieciura@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 16
Stanowisko ds. Gospodarki komunalnej Krzysztof Dąbrowski wew. 215 krzysztof.dabrowski@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 15
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY śRODOWISKA 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Karolina Stępień wew. 218 karolina.stepien@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 18
Stanowisko ds. Zamówień publicznych Agnieszka Bieniek wew. 217 agnieszka.bieniek@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 17
Stanowisko ds. Gospodarka nieruchomościami Daria Drapała wew. 214 daria.drapala@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 14
Stanowisko ds. Gospodarka przestrzenna Piotr Rosół wew. 214 gospodarka_przestrzenna@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 14
Stanowisko ds. Drogownictwa Kamil Grzesik wew. 214 kamil.grzesik@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 14
Stanowisko ds. Ochrony środowiska Kłudka Dorota wew. 224 dorota_kludka@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 24
Stanowisko ds. Ochrony środowiska Aneta Dul wew. 224 aneta.dul@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 24
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Kwiatkowska Marzena wew. 210 usc@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 10
Stanowisko ds. Ewidencji ludności Jarzyna Dorota wew. 209 ewidencja_ludnosci@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 9
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych Romańska Agnieszka wew. 221 kadry@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 21
Stanowisko promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych Kowalczyk Agnieszka wew. 222 promocja@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 22
Stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu Młynarczyk Magdalena wew. 222 stypendia@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 22
Koordynator ds. dostępności i promocji gminy pracownik Martyna Zabor wew. 222 martyna.zabor@annnopol.eurzad.eu III piętro Pok. 22
Informatyk Szymczyk Wiesław wew. 217 informatyk@annopol.eurzad.eu III piętro, Pok.17
Stanowisko ds. Ewidencja działalności gospodarczej Natalia Dynek wew. 209 natalia.dynek@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 9
Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Kowalczyk Jerzy wew. 226 obrona_cywilna@annopol.eurzad.eu IV piętro Pok. 26
Obsługa Rady Miejskiej Branigan Anna wew. 219 obsluga_rady@annopol.eurzad.eu III piętro Pok. 19
Przewodniczący Rady Jarmuła Zenobia wew. 219 III piętro Pok. 19
Leśniczy Zbigniew Tkaczyk wew. 215 II piętro pok. 15
Sekretarka Marta Stąchor wew. 207 marta.stachor@annopol.eurzad.eu I piętro Pok. 7a
Inspektor Ochrony Danych Beata Woroszyło
Opis wydziału
URZąD STANU CYWILNEGO 15 86 13 063 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik USC Kwiatkowska Marzena wew.210 usc@annopol.eurzad.eu II piętro Pok. 10
Opis wydziału
Powrót

Pracownicy Urzędu

Treść