Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Informacje o Urzędzie Miejskim w Annopolu w tekście łatwym do czytania-ETR

 

Urząd Miejski Annopol znajduje się w miejscowości Annopol przy ulicy Rynek 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, a w pracy pomagają mu Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pozostali pracownicy.

Przy pomocy Urzędu Burmistrz realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Główne wejście do budynku Urzędu Miejskiego znajduje się od strony ulicy Rynek.

Przed budynkiem jest parking z wyznaczonym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

W Urzędzie Miejskim w Annopolu możesz na przykład:

 •  złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • zameldować się,
 • wpisać się na listę w przypadku wyborów,
 • sporządzić akt zgonu,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy,
 • uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenia o rewitalizacji,
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje wybory na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, a także wybory sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzi spis ludności w gminie,
 • zarządza gminą w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi,
 • realizuje budżet gminy,
 • ustala wysokość lokalnych opłat i podatków,
 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 • prowadzi remonty i inwestycje oraz zarządza mieniem komunalnym,
 • buduje i naprawia drogi gminne oraz chodniki,
 • prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi, zajmuje się ochroną powietrza oraz usuwaniem drzew i krzewów,
 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

Aby skontaktować się z Urzędem Miejskim możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Annopolu ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@annopol.eurzad.eu
 • zadzwonić pod numer 15 861 30 63
 • przyjść do siedziby Urzędu i skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7;30 do 15:30;
 • środa od 8:00 do 16:00

Osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która znajduje się w Urzędzie. Jeśli korzystasz z aparatu słuchowego lub implantu musisz przełączyć je w tryb cewki indukcyjnej.