Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Barwy i symbole Gminy

9 stycznia 2002 r. Zarząd Miasta i Gminy Annopol wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu herbu Annopola. Uchwałą Nr 46-573/O/2002 z dnia 8 marca 2002 roku Komisja Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flagi i sztandaru Miasta i Gminy Annopol. Rada Miejska w Annopolu Uchwałą Nr XXXVIII/198/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku ustanowiła herb, sztandar i flagę urzędową Gminy Annopol.  
 
Herb gminy Annopol przedstawia siedzącą postać Św. Anny w zielonej sukni, białym płaszczu, żółtych pantoflach ze złotą aureolą wokół głowy, prawa dłoń ułożona na piersi, lewa otwarta) w polu czerwonym, po obu stronach której umieszczone są srebrne, majuskulne litery S. A.
 
Koncepcja heraldyczna dr Piotr Dymmel, projekt graficzny art. Grafik Dariusz Dessauer.
Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki, pochodnymi formami używania herbu są flaga i sztandar.

Flaga Gminy składa się z trzech stref poziomych: dolnej żółtej, górnej białej i środkowej zielonej. Strefy zewnętrzne są równe, a szerokość strefy środkowej równa jest połowie strefy zewnętrznej. Flaga jest wywieszana na budynku Urzędu Miejskiego i  w miejscach publicznych w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

 Sztandar Gminy  składa się z dwóch płatów. Z prawej, głównej strony srebrnej pośrodku umieszczony jest herb gminy oraz wykonany czerwonymi literami majuskulny napis Miasto i Gmina Annopol. Z lewej strony, czerwonej pośrodku umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Płachta sztandaru jest ozdobiona krótkimi złotymi frędzlami.Pieczęć urzędowa jest to pieczęć okrągła z wizerunkiem Świętej Anny pośrodku i napisem Miasto i Gmina Annopol w otoku pieczęci. Pieczęć urzędową umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu.Powrót