Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Koordynator dostępności

Rola i zadania koordynatora wskazane w ustawie o dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Annopol oraz Urząd Miejski w Annopolu
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Annopol w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do Koordynatora do spraw dostępności:

Osobą odpowiedzialną jest Monika Krawczyk, adres poczty elektronicznej monika.krawczyk@annopol.eurzad.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 861 30 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Urząd Miejski w Annopolu

ul. Rynek 1;

23-235 Annopol

tel.: 15 861 30 63

sekretariat@annopol.eurzad.eu