Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego
Powrót

Struktura Urzędu

BURMISTRZ

 • REFERAT FINANSOWY

  • SKARBNIK GMINY KIEROWNIK REFERATU

  • Z-CA SKARBNIKA GMINY

  • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

  • Stanowisko ds. Ewidencji Podatków, Opłat  i Egzekucji Administracyjnej

  • Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

  • Stanowisko ds. Wymiaru Podatków

 • Kierownik USC Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Z-ca Kierownika USC

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Stanowisko ds. informatyki

 • Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 • Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych

 • REFERAT DS. OBSŁUGI OŚWIATY

  • KIEROWNIK REFERATU

  • Główny Księgowy Placówek Oświatowych

  • Stanowisko ds. finansowych 

  • Stanowisko ds. księgowości

  • Stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu

  • Kierowca - Konserwator

  • Opiekun dzieci i młodzieży

 • SEKRETARZ  

  • Sekretariat

  • Stanowisko ds. Obsługi Rady

  • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych

  • Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

  • Stanowisko ds. Ewidencji działalności gospodarczej

  • Sprzątaczki

 • ZASTĘPCA BURMISTRZA  

  • REFERAT DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

  • KIEROWNIK REFERATU

   • Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

   • Stanowisko ds. zamówień publicznych

   • Stanowisko ds. ochrony środowiska

   • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

  • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  • KIEROWNIK REFERATU

   • Stanowisko ds. komunalnych

   • Obsługa oczyszczalni ścieków

   • Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

   • Kierowca - operator maszyn specjalnych

   • Kierowca samochodu ciężarowego

   • Kierowca pojazdu asenizacyjnego

   • Kierowca

   • Odczytywacz wodomierzy - inkasent

   • Robotnik gospodarczy

   • Sprzątaczki