Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Powrót

Struktura Urzędu

BURMISTRZ

 • REFERAT FINANSOWY

  • SKARBNIK GMINY KIEROWNIK REFERATU

  • Z-CA SKARBNIKA GMINY

  • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

  • Stanowisko ds. Ewidencji Podatków, Opłat  i Egzekucji Administracyjnej

  • Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

  • Stanowisko ds. Wymiaru Podatków

 • Kierownik USC Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Z-ca Kierownika USC

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Stanowisko ds. informatyki

 • Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

 • Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych

 • REFERAT DS. OBSŁUGI OŚWIATY

  • KIEROWNIK REFERATU

  • Główny Księgowy Placówek Oświatowych

  • Stanowisko ds. finansowych 

  • Stanowisko ds. księgowości

  • Stanowisko ds. Edukacji, Kultury i Sportu

  • Kierowca - Konserwator

  • Opiekun dzieci i młodzieży

 • SEKRETARZ  

  • Sekretariat

  • Stanowisko ds. Obsługi Rady

  • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych

  • Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

  • Stanowisko ds. Ewidencji działalności gospodarczej

  • Sprzątaczki

 • ZASTĘPCA BURMISTRZA  

  • REFERAT DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

  • KIEROWNIK REFERATU

   • Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

   • Stanowisko ds. zamówień publicznych

   • Stanowisko ds. ochrony środowiska

   • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

  • REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  • KIEROWNIK REFERATU

   • Stanowisko ds. komunalnych

   • Obsługa oczyszczalni ścieków

   • Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

   • Kierowca - operator maszyn specjalnych

   • Kierowca samochodu ciężarowego

   • Kierowca pojazdu asenizacyjnego

   • Kierowca

   • Odczytywacz wodomierzy - inkasent

   • Robotnik gospodarczy

   • Sprzątaczki