Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Przyroda


Most
Niewiele miast ma tak piękne położenie naturalne jak Annopol. Z wyniosłej skarpy annopolskiej rozciąga się piękna panorama przełomu rzeki Wisły. Do miasta wjeżdża się przez most o długości 571,84 m rozciągnięty nad szeroko rozlaną Wisłą. Na lewym brzegu rzeki znajdują się starorzecza i łąki, zaś na prawym wysokie wapienne skały. Tu krzyżują się szlaki czterech stron świata (niektórzy mówią o Annopolu "brama Lubelszczyzny"). Gmina gospodaruje ponad 20 km malowniczego wiślanego brzegu. Rozległe i zwarte kompleksy leśne stanowią ostoje dla zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.


KLIMAT

Obszar gminy charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem i wysokimi średnimi temperaturami rocznymi (powyżej 7,6 C). Średnia temperatura lipca przekracza 18,5 C. Zimy są tu cieplejsze niż w pozostałej części województwa, średnie temperatury nie spadają poniżej 3,4 C, a pokrywa śnieżna zalega przez 64 dni w roku. Średnie roczne sumy opadów dla Annopola wynoszą 511 mm. Warunki bioklimatyczne są sprzyjające dla człowieka, szczególnie w obszarach z dominacją zwartych kompleksów leśnych.

WODY


WODY
Gmina położona jest w obrębie zlewni rzeki Wisły, tworząc naturalną, zachodnią granicę gminy. Głównym dopływem Wisły jest rzeka Sanna. Swe wody zbiera głównie z płd. - zach. krawędzi Wyżyny Lubelskiej oraz zachodniego skłonu Roztocza. Obszar gminy odwadniany jest również przez rzeki Tuczyn i Karasiówkę.
 
W gminie Annopol znajduje się jeden z najbardziej malowniczych odcinków doliny Wisły w Polsce. Szybkość nurtu w jej korycie w okolicy Annopola wynosi 5,5 km/h, a wahanie wodostanu w ciągu roku około 3 m. Średni stan wody pod Annopolem liczy 375 cm. Wisła zachowała cechy rzeki dzikiej, ze zmieniającym się z roku na rok przebiegiem koryta oraz pojawiającymi się i znikającymi łachami piaszczystymi i wyspami.

FLORA
Roślinność jest największym bogactwem naturalnym gminy. Lasy zajmują 3138 ha, co stanowi około 20,8% ogólnej powierzchni gminy Annopol. Obfitują one w owoce runa leśnego (borówka czarna, borówka czerwona, żurawina, poziomki, grzyby, jeżyny). Rośnie tu rzadko już spotykany jałowiec pospolity. Na szczególną uwagę w składzie gatunkowym lasów zasługuje jodła, która rośnie poza granicą swego naturalnego zasięgu. Na terenach gminy występują również siedliska wysokopiennych, bogatych dąbrów ciepłolubnych, typu wyżynnego. Największym kompleksem leśnym jest las mieszany o dużej i średniej wartości drzewostanu w wieku od 40 do 134 lat, położony w północnej części gminy.

Brzegi rzek, wąwozy i jary porośnięte są różnymi gatunkami krzewów: kaliną, dereniem, głogiem, itp. W dolinach rzek, głównie w dolinie Wisły występują siedliska łęgów jesionowo - wiązowych. W drzewostanie przeważają wierzby, topole oraz wikliny.

FAUNA

 

Komorany
Podobnie jak roślinność tak i zwierzęta są nieodłącznym elementem przyrody w gminie Annopol. Czyste powietrze, nieskażone wody, stwarzają dogodne warunki bytowania przeróżnych gatunków zwierząt. O czystości środowiska na lądzie i w wodzie świadczą siedliska bobrów, wydr, borsuków. W rzece Tuczyn spotkać można raki, miętusa oraz pstrąga tęczowego. Osobliwością tego terenu jest duża różnorodność. Swoje miejsca lęgowe mają tu między innymi orlik krzykliwy i bocian czarny. Znajdują się tu również stanowiska ochronne dla głuszca, cietrzewia i kraski. Licznie występują tu: dzięcioł czarny, zimorodek, dudek.

Powrót