Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Annopol: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
 2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – EKOLAND POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik;
 3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2018, wymagane poziomy wynoszą:
  1. osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 25,42 %,
  2. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 79,47 %,
  3. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. wyniósł 7,05 %,
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Szkolna w Annopolu czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), - REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z terenu Gminy Annopol na rok 2017 - Miejsca Trudno dostępne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z terenu Gminy Annopol na rok 2017 - Miejsca Trudno dostępne

29-12-2016

Czytaj więcej
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z terenu Gminy Annopol na rok 2017

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z terenu Gminy Annopol na rok 2017

29-12-2016

Czytaj więcej
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Annopol na rok 2017

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Annopol na rok 2017

29-12-2016

Czytaj więcej
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

31-05-2016

Okres VII - XII 2016

Czytaj więcej
Ogłoszenie z dnia 30.05.2016 w sprawie pojemników na odpady komunalne

Ogłoszenie z dnia 30.05.2016 w sprawie pojemników na odpady komunalne

31-05-2016

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Annopola z dn. 25.05.2016

Ogłoszenie Burmistrza Annopola z dn. 25.05.2016

25-05-2016

W sprawie zgłaszania się w celu podpisania Umowy użyczenia Pojemnika oraz jego odbiór.

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE - BURMISTRZ ANNOPOLA PRZYPOMINA:

OGŁOSZENIE - BURMISTRZ ANNOPOLA PRZYPOMINA:

13-05-2016

O KONIECZNOŚCI ZBIERANIA PUSTYCH OPAKOWAŃ PO WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, WORKÓW PO NAWOZACH ORAZ INNYCH ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH STOSOWANYCH W ROLNICTWIE I ODDAWANIA ICH DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W ANNOPOLU (PSZOK) PRZY...

Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej z dn. 2.03.2016

Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej z dn. 2.03.2016

02-03-2016

Informujemy, że w dniach 02.03.2016 r. - 22.03.2016 r. będę wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

Czytaj więcej
Informacja - Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD

Informacja - Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD

01-03-2016

Informujemy, iż w dniu 23.03.2016 roku (środa) od godziny 8.00 odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z bloków na terenie miasta Annopol.

Czytaj więcej
Powrót