Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Ważne Dokumenty


Uchwała Nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 26 kwietnia 2012 roku - Plan miejscowy dla elektrowni wiatrowych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [114.00 KB]
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Annopol na lata 2008 - 2015, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Annopol na lata 2008 - 2015, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3 MB]

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]

Plan Odnowy Annopola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [560 KB]

Plan Odnowy Borowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]

Plan Odnowy Świeciechowa Poduchownego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2 MB]

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Annopol na lata 2008 - 2032, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2 MB]

Plan Gospodarki Odpadami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Sucha Wólka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.57 MB]

UCHWAŁA NR XXV/179/16 RADY MIEJSKIEJ W ANNOPOLU, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [61.32 KB]

UCHWAŁA NR XXV/179/16 RADY MIEJSKIEJ W ANNOPOLU , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [282.52 KB]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rysunek 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.02 MB]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rysunek 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.15 MB]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rysunek 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.16 MB]

Powrót