Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Druki do pobrania

PODATKI I OPŁATY

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów pod bezpośrednim adresem www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

ikonaDeklaracja na podatek od nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [79.50 KB]

ikonaDeklaracja na podatek rolny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [123.50 KB]

ikonaDeklaracja na podatek leśny, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.50 KB]

ikonaInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [69.00 KB]

ikonaInformacja o gruntach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [90.00 KB]

ikonaInformacja o lasach, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [53.00 KB]

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

Ikona doc Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 51,50 kB ]  

Ikona doc Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 64,50 kB ]  

Ikona docWniosek o wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

Ikona pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [140.34 KB]

Ikona docWniosek o wpisanie aktu urodzenia sporządzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [56.50 KB]

Ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [52.00 KB]

Ikona docWniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego zagranica do rejestru stanu cywilnego., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.50 KB]

Ikona docwniosek o zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [52.50 KB]

Ikona docWniosek o zmianę imienia (imion) lub nazwiska, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [56.00 KB]

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

ikonaFormularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.97 KB]

ikonaZgłoszenie pobytu czasowego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [619.92 KB]

ikonaZgłoszenie pobytu stałego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [646.93 KB]

ikonaZgłoszenie powrotu z zagranicy - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [484.50 KB]

ikonaZgłoszenie wyjazdu poza granice kraju - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [376.34 KB]

ikonaZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [479.12 KB]

ikonaZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - wypełnij, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [563.56 KB]

 

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Ikona docZaświadczenie z MPZP, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]

Ikona docWpis i wyrys MPZP - Wniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]

Ikona pdfWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [601.56 KB]

 

NUMERY BUDYNKÓW

ikonaWniosek o ustalenie numeru porządkowego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.42 KB]

ikonaWniosek wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

ikonaWniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod adresem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.53 KB]

ikonaWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.65 KB]

ikonaWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.16 KB]

 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

ikonaWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.20 KB]

ikonaWniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [33.57 KB]

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku

 

 

INNE

Ikona docx Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 20,93 kB ]  

Ikona docxDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.69 KB]

Ikona doc Wniosek o dzierżawę, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 39,00 kB ]

 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Ikona docxWniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.38 KB]

Ikona docxWNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i/lub odprowadzanie ścieków*, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [51.94 KB]