Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

Zdjęcie Artykułu

Informacja

01-03-2021

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Annopol uchwały Nr XXVII /199/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuję że opłata ta wynosi 14 zł od jednego mieszkańca na miesiąc jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ponadto właściciel nieruchomości jednorodzinnej może skorzystać ze zwolnienia w kwocie 0,25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Annopolu nową deklarację stanowiącą załącznik do uchwały Rady Miejskiej Annopol nr XXIX/217/21 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Powrót