Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Opłaty i terminy płatności

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie 
opłata ta obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:


odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

14  zł / osoba/m-c

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

28 zł / osoba/m-c

 
Nowym systemem odbioru odpadów komunalnych nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe. Przedsiębiorcy zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z wybraną firmą wywozową.

TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Annopol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za śmieci RAZ NA KWARTAŁ w łącznej wysokości za TRZY MIESIĄCE KALENDARZOWE w terminie do końca miesiąca kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Gminy Annopol:

  • za I kwartał  do 31 marca,
  • za II  kwartał do  30 czerwca,
  • za III kwartał do  30 września,
  • za IV kwartał  do 31 grudnia,
na rachunek: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Annopol, Nr:  25 8717 1051 2011 1100 0824 0049
Powrót