Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Annopol: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
 2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – EKOLAND POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik;
 3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2018, wymagane poziomy wynoszą:
  1. osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 25,42 %,
  2. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 79,47 %,
  3. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. wyniósł 7,05 %,
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Szkolna w Annopolu czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), - REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca odpadów z cmentarzy

Informacja dotycząca odpadów z cmentarzy

25-05-2021

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpadów powstających na cmentarzu tj. szkła i plastiku po zniczach, sztucznych kwiatów czy wieńców, nie można wyrzucać do pojemników domowych.

Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

13-05-2021

na: „Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych”

Czytaj więcej
Informacja

Informacja

01-03-2021

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Annopol uchwały Nr XXVII /199/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuję że opłata ta wynosi 14 zł od jednego...

Czytaj więcej
Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

07-12-2020

Czytaj więcej
Ogłoszenie - Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

Ogłoszenie - Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

02-10-2020

Informuję, że w dniu 7.10.2020 r. (środa) we wszystkich sołectwach na terenie gm. Annopol oraz z terenu m. Annopol odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD (lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, suszarki, odkurzacze, czajniki, tostery, radia, DVD,...

Czytaj więcej
Informacja

Informacja

22-06-2020

Informuję, że w tym tygodniu pojemniki na odpady niesegregowane będą myte i dezynfekowane po ich opróżnieniu podczas odbioru w terminach określonych w harmonogramie.

Czytaj więcej
Opłata za śmieci pozostaje bez zmian

Opłata za śmieci pozostaje bez zmian

03-03-2020

Burmistrz Annopola informuję, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Annopol nie uległa zmianie i wynosi 14 zł od mieszkańca, który segreguje odpady komunalne.

Czytaj więcej
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH

28-02-2020

Z terenu Gminy Annopol na 2020 rok.

Czytaj więcej
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

28-01-2020

Z terenu Gminy Annopol.

Czytaj więcej
‹ Poprzednia strona 1 2 3 4 Następna strona ›
Powrót