Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Annopol: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
 2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – EKOLAND POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik;
 3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2018, wymagane poziomy wynoszą:
  1. osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 25,42 %,
  2. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 79,47 %,
  3. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. wyniósł 7,05 %,
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Szkolna w Annopolu czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), - REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy PS. „Szary” 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Gospodarka odpadami

Ogłoszenie z dn. 22.02.2016 r. w sprawie pojemników na odpady komunalne

Ogłoszenie z dn. 22.02.2016 r. w sprawie pojemników na odpady komunalne

23-02-2016

w związku z zakupem przez Gminę Annopol pojemników na odpady komunalne, proszę mieszkańców z terenu miasta Annopol o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Annopolu pok. Nr 15,

Czytaj więcej
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY ANNOPOL

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY ANNOPOL

08-12-2015

Czytaj więcej
Informacja - odpady wielkogabarytowe

Informacja - odpady wielkogabarytowe

13-07-2015

Informujemy, że w dniach 22.07.2015r. (środa) oraz 2.09.2015r. (środa) o godz. 700 odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD z bloków na terenie m. Annopol.

Czytaj więcej
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY ANNOPOL

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY ANNOPOL

31-05-2015

Czytaj więcej
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK

26-07-2014

Czytaj więcej
PSZOK Ogłoszenie

PSZOK Ogłoszenie

11-10-2013

Burmistrz Annopola informuje, że z dniem 01.10.2013 r. na terenie wysypiska przy ul. Stępnia został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , do którego mieszkańcy Gminy Annopol mogą dostarczyć bezpłatnie odpady, których rodzaj określa regulamin...

Czytaj więcej
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ANNOPOL

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ANNOPOL

26-03-2013

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej
WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FIRMĄ REMONDIS Sp. zo.o.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FIRMĄ REMONDIS Sp. zo.o.

26-03-2013

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Miejskiego w Annopolu dotyczącymi formy wypowiedzenia umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych informujemy, że umowy zwarte z firmą Remondis będą wiążące do czasu faktycznego objęcia przez Gminę...

Czytaj więcej
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

24-01-2012

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czytaj więcej
‹ Poprzednia strona 1 2 3 4 Następna strona ›
Powrót