Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Informacje dotyczące gospodarowaniem odpadami

Wzór ulotki segregacja śmieci, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]


KOMPOSTOWNIKI

Odpady zielone mogą być zagospodarowywanie  przez właścicieli we własnym zakresie poprzez gromadzenie  i przetwarzania ich w przydomowych kompostownikach.

W przypadku braku możliwości ich kompostowania lub braku kompostownika właściciele odpadów ulegających biodegradacji zobowiązani są dostarczyć je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stępnia (teren wysypiska śmieci).


ODPADY BUDOWLANE

Odpady budowlane i remontowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, workach BIG - BAG 1000 l lub kontenerach uniemożliwiających ich pylenie. Odpady te będzie można osobiście  dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Stępnia.

Właściciel  nieruchomości będzie również mógł zamówić  pojemnik na odpady - remontowe i rozbiórkowe u przedsiębiorcy (usługa dodatkowo płatna).


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ MEBLE I ODPADY  WIELKOGABARYTOWE.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właściciela nieruchomości dwa razy do roku zgodnie  z harmonogramem wywozu. Mogą być również bezpośrednio dostarczane  do GPSZOK  przy ul. Stępnia .

Takie odpady jak:

  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • opony
mogą być  zagospodarowane  poprzez istniejący  system zbierania odpadów; placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe lub przekazywane do GPSZOK (punkt selektywnej zbiórki przy ul. Stępnia)

REGULAMIN PSZOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego firma, która wygra przetarg zobowiązana będzie aby zebrane odpady kierować do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w Kraśniku (Region Południowo - Zachodni) ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik.

Powrót