Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Informacje dotyczące gospodarowaniem odpadami

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [266 KB]

Wzór ulotki - segregacja śmieci, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]


KOMPOSTOWNIKI

Wyselekcjonowaną frakcję odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy zbierać w workach koloru brązowego i dostarczać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), przy ul. Szkolnej (teren wysypiska śmieci).
 
Wyselekcjonowaną frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

ODPADY BUDOWLANE
Odpady budowlane i remontowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, workach BIG - BAG 1000 l lub kontenerach uniemożliwiających ich pylenie. Odpady te będzie można osobiście dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej.
Właściciel nieruchomości będzie również mógł zamówić  pojemnik na odpady - remontowe i rozbiórkowe u przedsiębiorcy (usługa dodatkowo płatna).

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ MEBLE I ODPADY  WIELKOGABARYTOWE.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właściciela nieruchomości dwa razy do roku zgodnie z harmonogramem wywozu. Mogą być również bezpośrednio dostarczane  do GPSZOK  przy ul. Szkolnej.
Takie odpady jak:
  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • opony,
mogą być zagospodarowane poprzez istniejący system zbierania odpadów: placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe lub przekazywane do GPSZOK (punkt selektywnej zbiórki przy ul. Stępnia)

REGULAMIN PSZOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1 MB]

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego firma, która wygra przetarg zobowiązana będzie aby zebrane odpady kierować do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND mieszczącej się w Kraśniku (Region Południowo - Zachodni) ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Powrót