Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Obywatel.gov.pl
Obywatel.gov.pl
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Działalność gospodarcza

Obecnie obowiązującym wnioskiem na procedury ewidencyjne /wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie/ jest nowy wniosek CEIDG – 1, który można pobrać na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.
 
Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność  dokonuje się w  następujący  sposób:
1. Nowego wpisu do CEIDG można dokonać poprzez:
a/ złożenie wniosku o wpis do CEIDG osoby fizycznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na podanej wyżej stronie oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług  administracji publicznej /e-PUAP/. System teleinformatyczny przesyła wnioskodawcy na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku;
b/ wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez  przedsiębiorcą urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym /wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona  przez notariusza/.
 
2. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:
a/ należy wypełnić wniosek CEIDG – 1
b/ wniosek może być wypełniony na stronie www.ceidg.gov.pl należy go wydrukować i przynieść do gminy;
c/ przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty.
 
3. Złożenie wniosku CEIDG – 1 w gminie zostaje przekształcony w formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia. 
 
4. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy gdyż zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 
 
5. W przypadku nowego wpisu do CEIDG – organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
 
6. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.

7. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.

8. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.

9. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.

10. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.