Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zabytki

Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej przez Burmistrza Annopola (Gminę Annopol)

Architektura i budownictwo:

ANNOPOL

Kościół parafialny

Kościół parafialny


Zespół dworsko-parkowy

Zespół dworsko-parkowy

BORÓW

Kościół parafialny

 Kościół parafialny

ŚWIECIECHÓW Zespół kościoła parafialnego 
PODUCHOWNY

Kościół parafialny

Kościół parafialny


Dzwonnica 

Dzwonnica


Ogrodzenie kościoła parafialnego 

Ogrodzenie kościoła parafialnego

Cmentarze przykościelne:

ANNOPOL Dawny cmentarz przykościelny
BORÓW Dawny cmentarz przykościelny
ŚWIECIECHÓW Dawny cmentarz przykościelny
Cmentarze:
ANNOPOL Cmentarz żydowski
SUCHA WÓLKA Mogiła wojenna

Parki:

ANNOPOL

Park dworski

 Park dworski

 

 Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej przez Burmistrza Annopola (Gminę Annopol)

 

Architektura i budownictwo:

ANNOPOL

Kapliczka przy ul. Sandomierskiej (ul. Radomskiej)

Kapliczka przy ul. Sandomierskiej (ul. Radomskiej)


Kapliczka - figura Matki Boskiej (ul. Kościuszki)

Kapliczka - figura Matki Boskiej (ul. Kościuszki)


Kościół parafialny (murowany) 

Kościół parafialny (murowany)


Młyn przy ul. Lubelskiej

 Młyn przy ul. LubelskiejBrama cmentarna 

Brama cmentarna

BORÓW

Kapliczka kłodowa

Kapliczka kłodowa


Kapliczka (mauzoleum) 

Kapliczka (mauzoleum)


Kapliczka - figura

 Kapliczka - figura

BARAKI

Młyn 

Młyn

BLISKOWICE

Dwór 

Dwór

ŚWIECIECHÓW

Kaplica grobowa (cmentarna)

 Kaplica grobowa (cmentarna)

Brama cmentarna

 Brama cmentarna


Kapliczka przy cmentarzu polskokatolickim

Kapliczka przy cmentarzu polskokatolickim

Cmentarze:

ANNOPOL

Zbiorowa mogiła ludności żydowskiej 1941-1944

Cmentarz żydowski

Cmentarz parafialny

BORÓW Cmentarz wojenny z I wojny światowej
Cmentarz parafialny
Mogiła wojenna z I wojny światowej
Mogiła (partyzantów GL) z 1943 r.
DĄBROWA Cmentarz wojenny z I wojny światowej
Mogiła wojenna z I wojny światowej
Mogiła wojenna (żołnierze radzieccy) z 1944 r.
GRABÓWKA Cmentarz parafialny, dawny polsko - katolicki
HUTA Mogiła wojenna z I wojny światowej
KOPIEC Cmentarz epidemiczny(choleryczny)
OPOCZKA Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej
OPOKA DUŻA Cmentarz powstańców z 1863 r.
SUCHA WÓLKA Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej z 1944 r.
Mogiła żołnierza niemieckiego z II wojny światowej z 1944 r.
ŚWIECIECHÓW Cmentarz parafialny
Cmentarz polskokatolicki