Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61,
15 861 30 63,
15 861 35 41 - Sekretariat

tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 15 861 30 61 wew. 215
lub 601 951 704 w godzinach pracy - Referat Gospodarki Komunalnej,
po godzinach pracy zgłaszanie awarii 663 430 650

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Wykaz telefonów wewnętrznych

Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu-uroczyste otwarcie sali widowiskowej.

Po trwającym blisko 2 lata generalnej modernizacji budynku Centrum Kultury w Annopolu, 22 października zostało dokonane uroczyste otwarcie sali widowiskowej.

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH PROJEKTU 
PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ANNOPOL”

W dniu 18 maja br. rozpoczęły się pierwsze odbiory montażu instalacji fotowoltaicznych zakupionych i zamontowanych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie i wykorzystanie OZE.

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH PRZY SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ANNOPOL ZAKOŃCZONA

W dniu 25 września br. dokonano odbioru projektu pn. „Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Annopol”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA Z POSTĘPU PRAC NAD REALIZACJĄ PROJEKT PN. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANNOPOLU”.

Trwa realizacja projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami przynależnymi w Annopolu.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej - "Dożynki Gminne"

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Wirtualna turystyka po Gminie Annopol

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Promocja walorów historycznych i turystycznych Gminy Annopol.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej-"Dni Annopola".

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

‹ Poprzednia strona 1 2 3 Następna strona ›