Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61,
15 861 30 63,
15 861 35 41 - Sekretariat

tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 15 861 30 61 wew. 215
lub 601 951 704 w godzinach pracy - Referat Gospodarki Komunalnej,
po godzinach pracy zgłaszanie awarii 663 430 650

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Wykaz telefonów wewnętrznych

Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

Zdjęcie Artykułu

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH PRZY SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ANNOPOL ZAKOŃCZONA

W dniu 25 września br. dokonano odbioru projektu pn. „Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Annopol”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu było utworzenie 7 siłowni zewnętrznych oraz udostępnienie go mieszkańcom do rozwijania aktywności fizycznej.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup i montaż siedmiu zestawów urządzeń siłowych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w: Świeciechowie Dużym, Dąbrowie, Grabówce, Opoce Dużej, Kosinie, Borowie i Janiszowie.
 
W skład każdej siłowni wchodzi 6 kompletów urządzeń: biegacz+orbitrek, twister+drążki, prostownik pleców+koło tai-chi, wioślarz+wahadło, rowerek+prasa nożna, wyciskanie siedząc+ wyciąg górny.     Siłownie dodatkowo wyposażone zostały w  ławkę oraz kosz na śmieci. Projekt obejmował również zagospodarowanie nawierzchni siłowni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 
Wartość realizowanej operacji wyniosła 208 808,49zł. Dofinansowanie projektu ze środków EFRROW wynosi 123 897zł. 
Wykonawcą robót była firma FIT PARK Sp. z o.o.-Sp.k
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Powrót