Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Komórka leży na kalendarzu

Wykaz telefonów wewnętrznych

25-01-2021

W celu skontaktowania się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego w Annopolu należy wybrać jeden z głównych numerów telefonów: 158613063, 158613061, 158613541, a następnie numer wewnętrzny z poniższego wykazu

 

 

Lp

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko pracownika

Numer wewnętrzny telefonu

1

Sekretariat

Stąchor Marta

207

2

Zastępca USC

Kwiatkowska Marzena

210

3

 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Cieciura Mariusz

216

4

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Ewidencja działalności gospodarczej

Jarzyna Dorota

Natalia Dynek

 

 

209

5

Z-ca Skarbnika

Księgowość budżetowa

Janicka Monika

Różalska Agnieszka

Stojek Małgorzata

205

305

6

Księgowość podatkowa

Opłaty za wywóz śmieci

Olszówka Wioletta

Cebula Anna

202

7

Wymiar podatków, akcyza, deklaracje podatkowe

Drapała Marta

Jachura Katarzyna

Magdalena Rajzyngier

204

8

Opłaty za wodę, ścieki, mieszkanie

Egzekucja podatkowa

Gil Iwona

Wiącek Anna

201

9

Obsługa Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady

Branigan Anna

Jarmuła Zenobia

219

10

Zamówienia Publiczne (ZP)

Agnieszka Bieniek

217

11

Inwestycje (INW)

Karolina Stępień

218

12

St. ds. organizacyjnych i kadrowych (OR)

Romańska Agnieszka

221

13

Promocja Gminy (PR)

Edukacja, kultura, sport (EKS)

Koordynator ds. dostępności

Kowalczyk Agnieszka

Młynarczyk Magdalena

Zabor Martyna

222

14

Gospodarka gruntami, nieruchomości (GG)

Gospodarka Przestrzenna(GPD)

Drogownictwo

Monika Krawczyk

Rosół Piotr

Kamil Grzesik

214

15

Ochrona Środowiska, Dodatki Mieszkaniowe (OŚ)

Aneta Dul

Dorota kłudka

224

16

Kierownik Referatu Oświaty

Grzesik Aneta

225

17

Referat ds. obsługi oświaty

Flisińska-Bauer Izabela

Rostecka Joanna

Katarzyna Kanar

225

18

St.ds. obronnych i wojskowych, Straże pożarne, Zarządzanie kryzysowe (OC)

Kowalczyk Jerzy

226

19

 Stanowisko ds. komunalnych

Dąbrowski Krzysztof

215 Kontakt telefoniczny z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem odbywa się za pośrednictwem Sekretariatu.

 

 

Powrót