Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Sekretarz

Sekretarz 
mgr Marian Bącal
 
Sekretarz
 


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 • Przygotowywanie projektów regulaminów i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu;
 • Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 • Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
 • Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 • Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
 • Zapewnienie funkcjonowania obsługi prawnej Urzędu;
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne);
 • Zapewnienie informacji o działalności Urzędu;
 • Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów;
 • Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.


Powrót