Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol

Logotypy unijne

Gmina Annopol realizuje obecnie projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji o wartości niemal 0,5 mln zł. zaplanowano wymianę części opraw oświetlenia ulicznego na nowe lampy typu LED, budowę latarni hybrydowych zasilanych energią słoneczną, a także budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego w msc. Janiszów. Dzięki wykonaniu projektu nastąpi ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do zasilania oświetlenia ulicznego, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery.

Projekt modernizacji oświetlania ulicznego jest jednym z kilku przykładów inwestycji realizowanych na terenie gminy, które związane są z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery i innych szkodliwych substancji powstających podczas spalania węgla. Inne inwestycje o prośrodowiskowym charakterze to: termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej oraz budowa ponad 300 sztuk mikroinstalacji OZE dla mieszkańców. Inwestycje tego typu są niezwykle istotne dla zahamowania zmian klimatu, które obecnie mają miejsce. Ważne jest, aby podejmowanych działań było jak najwięcej, nawet w tak stosunkowo niewielkiej skali jak inwestycje w naszej gminie. Dane liczbowe pokazują, iż nawet takie niewielkie projekty, jak nasze, mają wpływ na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki tym trzem inwestycjom zrealizowanym i obecnie realizowanym w Gminie Annopol, ilość emisji CO2 ograniczona zostanie o ponad 860 ton rocznie.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol

Zdjęcie uczestników spotkania

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA LAMP HYBRYDOWYCH ORAZ WYMIANA ULICZNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Z SODOWYCH NA LEDOWE W GMINIE ANNOPOL

26-02-2021

Gmina Annopol realizuje obecnie projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Czytaj więcej
Budowa lamp hybrydowych na ul. Leśnej w Annopolu

Zakończenie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”

08-01-2021

W grudniu 2020r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”, w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.5 Promocja...

Czytaj więcej