Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol

Zdjęcie Artykułu

Zakończenie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”

08-01-2021

W grudniu 2020r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Annopol”, w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”.
Całkowita wartość projektu wynosi 446 835,90zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 307 939,03zł.

Projekt obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Annopol. W ramach inwestycji dokonano:

  • wymiany istniejących sodowych opraw oświetleniowych (26 szt.) o mocy 150 W na nowe oprawy typu led o mocy 79W (ul. Świeciechowska i Leśna w Annopolu),
  • wymiany istniejących sodowych punktów oświetleniowych - słupów oraz opraw (8 szt.) o mocy 150 W na nowe słupy i oprawy ledowe o mocy 40 W (4 szt.) zasilane ze źródeł odnawialnych - lampy hybrydowe na ul. Puławskiej w Annopolu,
  • budowę 15szt nowych punktów świetlnych z oprawami typu led o mocy 40 W w Jakubowicach i Annopolu ul. Leśna, Puławska i Os. Słoneczne, które są zasilane ze źródeł odnawialnych  -lampy hybrydowe,
  • budowę nowego oświetlania ulicznego z oprawami typu led zasilanego z sieci energetycznej w miejscowości Janiszów (21 szt. nowych punktów świetlnych o mocy 84 W).

Wykonawcą robót była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Wiesław, Karol Dudek s.c. z Kraśnika.

Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla osób korzystających z ulic jest poprawa jakości oświetlania ulicznego (lepsza jakość światła). Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego, poprzez zmniejszenie zapylenia oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wnioskowany do dofinansowania projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania produkowaną głównie z węgla.

Zakończenie rzeczowe realizacji całego projektu przewidywane jest do końca lutego 2021 roku.

Logotypy Unijne

 

 

Powrót