Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61,
15 861 30 63,
15 861 35 41 - Sekretariat

tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 15 861 30 61 wew. 215
lub 601 951 704 w godzinach pracy - Referat Gospodarki Komunalnej,
po godzinach pracy zgłaszanie awarii 663 430 650

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Wykaz telefonów wewnętrznych

Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

PO IiŚ 2007- 2013 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWSKO

Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Annopol wraz z niezbędnymi elementami

Dofinansowanie z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Nazwa beneficjenta: Gmina Annopol
 
Województwo: Lubelski

Powiat: Kraśnicki
 
Fundusz: Fundusz Spójności
 
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 
Działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 
Dziedzina: energetyka
 
Wartość projektu: 24 500.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 20 825.00 zł
 
Projekt realizowany w latach 2007-2013.
Powrót