Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 8613063, fax 15 8613061
e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

Zdjęcie Artykułu

Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego dziecka

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Nazwa beneficjenta: Gmina Annopol
 
Województwo: Lubelskie

Powiat: Kraśnicki
 
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
Dziedzina: nauka i edukacja
 
Wartość projektu: 219 236.00 zł
 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 186 350.60 zł
 
Projekt realizowany w latach 2007-2013.
Powrót