Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 8613063, fax 15 8613061
e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

Zdjęcie Artykułu

Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Nazwa beneficjenta: Miejski Zespół Szkół w Annopolu
 
Województwo: Lubelskie

Powiat: Kraśnicki
 
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
Dziedzina: nauka i edukacja
 
Wartość projektu: 495 018.00 zł
 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 420 765.30 zł
 
Projekt realizowany w latach 2007-2013.
Powrót