Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61,
15 861 30 63,
15 861 35 41 - Sekretariat

tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 15 861 30 61 wew. 215
lub 601 951 704 w godzinach pracy - Referat Gospodarki Komunalnej,
po godzinach pracy zgłaszanie awarii 663 430 650

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Wykaz telefonów wewnętrznych

Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

PO KL 2007 - 2013 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Annopol

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Nazwa beneficjenta: Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
 
województwo: Lubelskie

Powiat: Kraśnicki
 
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 
Dziedzina: praca i integracja społeczna
 
Wartość projektu: 1 261 933.58 zł
 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 072 643.54 zł

Projekt zealizowany w latach 2007 - 2013 
Powrót