Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Remont mogiły zbiorowej ofiar Pacyfikacji Borowa i okolic

Zdjęcie Artykułu

REMONT MOGIŁY ZBIOROWEJ OFIAR PACYFIKACJI BOROWA I OKOLIC

13-09-2023

W dniu 4 lipca 2023r. została podpisana umowa o dotycząca dofinansowania projektu pn. „Odtworzenie zniszczonych elementów mogiły zbiorowej ofiar Pacyfikacji wsi Borów”.

Projekt dofinansowany został w ramach Programu Rządowego Groby i cmentarze wojenne w kraju, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


        Gmina Annopol wnioskowała o dofinansowanie projektu w roku 2022.

Zakres dofinansowanego projektu obejmuje następujące czynności:

  • roboty w zakresie rozbiórki (rozbiórki płyt pojedynczych z piaskowca z odciśniętymi napisami w zaprawie cementowo-wapiennej);
  • roboty izolacyjne - impregnacyjne i wzmocnienia (przygotowanie powierzchni przed impregnacją, gruntowanie podłoży);
  •  betonowanie (regulacja-podnoszenie i poziomowanie betonowych płyt z ich ustabilizowaniem,
  • roboty kamieniarskie (dostawa i montaż płyt granitowych, wykonanie liter na płaszczyźnie granitu, uzupełnienie cokołów w okładziny z granitu ),
  • opaska ociekowa (wykonanie opaski ociekowej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej; montaż obrzeży granitowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  • tablica informacyjna.

        Celem projektu jest poprawa estetyki mogiły i poprawa czytelności nazwisk 806 mieszkańców pomordowanych podczas Pacyfikacji Borowa i okolic.  Odnowienie mogiły zbiorowej wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, dotyczącej historii                      i śmierci mieszkańców Borowa i okolic.


Wartość całkowita projektu wynosi 188 837 zł.
Dofinansowanie 89 000,00zł.


Wykonawcą robót jest Jerzy Malczak – Zakład Kamieniarski „Marmur, Granit” z siedzibą w Bystrzycy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Flaga i godło

 

Powrót