Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Remont Centrum Kultury w Annopolu

Zdjęcie Artykułu

Podpisanie umowy z Wykonawcą projektu pn. „REMONT CENTRUM KULTURY W ANNOPOLU”

29-04-2022

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 28 kwietnia 2022r. w Urzędzie Miejskim w Annopolu została podpisana umowa z Wykonawcą projektu. Ze strony Wykonawcy, którym jest Zakład Remontowo-Budowlany RACHWAŁ SP.J. z Janowa Lubelskiego umowę podpisali Współwłaściciel Dariusz Rachwał, natomiast ze strony Gminy Annopol Burmistrz Annopola Mirosław Gazda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Renaty Zięby.

Logotypy dofinansoawnia

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.  


 Zakres rzeczowy umowy obejmuje m.in.: 

  1. Remont sali widowiskowej (roboty rozbiórkowe, sufit podwieszany akustyczny, okładziny ścian, ścianki działowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka okienna, podłoża i posadzki, trybuny teleskopowe, składany podest sceniczny, dostawienie do zewnętrznej ściany budynku dźwigu platformowego (winda dla osób z niepełnosprawnościami), ocieplenie stropodachu.                      
  2. Instalacje elektryczne wewnętrzne, niskoprądowe w tym: instalacja p.poż., monitoring, nagłośnienie, instalacja rtv-sat, projektor wizyjny. 
  3. Instalacja CO i CWU: pompa powietrzna do cwu, wodociągowa i kanalizacyjna,
  4. Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
  5. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15kW.

Termin realizacji robót do dnia 31.05.2023r. 
Wartość robót brutto 3 736 528,44zł.
Dofinansowanie projektu w wysokości 1 525 917,94zł.


Głównym celem realizowanego przez gminę projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Annopol, przyczyniająca się do wzrostu udziału społeczeństwa w kulturze. Cel główny zostanie zrealizowany dzięki osiągnięciu celów szczegółowych takich jak: wzrost ilości widzów i uczestników w wydarzeniach artystycznych prezentowanych w CK, poprawa stanu technicznego sali widowiskowej oraz głównej sceny obiektu, poprawa jakości ogólnodostępnej przestrzeni przeznaczanej na wystawy, umożliwienie rozwoju programu kulturowego realizowanego w CK.

Inne cele projektu: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy, promowanie kulturowego sposobu spędzania wolnego czasu, umocnienie pozycji miejscowości Annopol, jako centrum kulturowego regionu.

Powrót