Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol

Zdjęcie Artykułu

Podpisanie umowy z Wykonawcą projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ANNOPOL” w zakresie dostawy i montażu kotłów na biomasę.

17-02-2021

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 lutego 2021r. w Urzędzie Miejskim w Annopolu podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Annopol.

Umowę podpisali: ze strony Wykonawcy „ZPH KRZACZEK sp. z o.o.” Prezes Zarządu Stanisław Krzaczek, natomiast ze strony Gminy Annopol Burmistrz Annopola Mirosław Gazda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Moniki Janickiej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie i wykorzystanie OZE.


Zakres umowy obejmuje zakup i montaż kotłów opalanych pelletem, o mocy 15 kW, 20kW i 25kW w 58 budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Annopol.

W ramach projektu będą zakupione i zainstalowane również inne instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci 101 zestawów kolektorów słonecznych oraz 144 instalacje fotowoltaiczne.

Celem ogólnym projektu jest realizacja polityki energetycznej państwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Celem bezpośrednim zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz biomasy, a także poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Annopol.

Celami szczegółowymi są: poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu zużycia kopalnych surowców do produkcji energii elektrycznej czy cieplnej, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie produkcji energii z OZE, dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie i rozwój technologii ICT w gminie, obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe.

 

Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest do końca listopada 2021 roku.

 

 

Powrót