Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na szesnastą sesję Rady Miejskiej Annopol

21-10-2019

Sesja odbędzie się dnia 29 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 
 
z w o ł u j ę
 
szesnastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z piętnastej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta
  i gminy Annopol w 2019 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
   i mieszkaniach chronionych,
  4. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  5. nabycia nieruchomości gruntowych (położonych w Annopolu),
  6. nabycia nieruchomości gruntowych (położonych w Grabówce),
  7. nabycia nieruchomości gruntowej (położonej w Annopolu),
  8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2018/2019.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Powrót