Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

18-05-2016

Sesja odbędzie się 
dnia 23 maja 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art.20 ust. 3 (na wniosek Burmistrza z dnia 17.05.2016r.) ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję dziewiętnastą sesję Rady Miejskiej w Annopolu. Sesja odbędzie się dnia 23 maja 2016r. o  godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
  2. ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

3. Wolne wnioski i informacje;

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski   Zaproszenie na XIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [244.09 KB]

Powrót