Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na piętnastą sesję Rady Miejskiej Annopol

19-09-2019

Sesja odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 
 
z w o ł u j ę
 
 
piętnastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z czternastej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  4. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Miasta i Gminy Annopol,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 5. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2019 roku - opinia
  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Powrót