Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XVIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

19-04-2016

Sesja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r. 
o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 446)

 

z w o ł u j ę

 

Osiemnastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r.
o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
  3. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Annopol;
  4. ustalenia wysokości dopłaty do ceny ścieków dla indywidualnych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Annopol;
  5. przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.

6. Wolne wnioski i informacje,

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Protokół z obrad XVII sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski 


Zaproszenie na osiemnastą sesję Rady Miejskiej Annopol., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [323.00 KB]

Powrót