Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzynastą sesję Rady Miejskiej Annopol

08-07-2019

Sesja odbędzie się dnia 12 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 (na wniosek Burmistrza z dnia 8.07.2019 r.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
 
z w o ł u j ę
 
trzynastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 12 lipca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
    2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
    3. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad sesji.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Rady
 
Zenobia Jarmuła
 
Powrót