Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dziesiątą sesję Rady Miejskiej Annopol

13-05-2019

Sesja odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 (na wniosek Burmistrza z dnia 10.05.2019 r.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
 
z w o ł u j ę
 
dziesiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
    2. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Andrzeja Ap. w Borowie z przeznaczeniem na odnowienie i renowację zabytkowego ołtarza bocznego św. Klary z XVIII wieku,
    3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Rady
Zenobia Jarmuła
Powrót