Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol

23-04-2019

Sesja odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506)
 
z w o ł u j ę
 
dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. obniżania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol,
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol,
  6. nadania statutu Sołectwu Anielin,
  7. nadania statutu Sołectwu Baraki,
  8. nadania statutu Sołectwu Bliskowice,
  9. nadania statutu Sołectwu Borów,
  10. nadania statutu Sołectwu Dąbrowa,
  11. nadania statutu Sołectwu Grabówka,
  12. nadania statutu Sołectwu Grabówka Ukazowa,
  13. nadania statutu Sołectwu Huta,
  14. nadania statutu Sołectwu Jakubowice,
  15. nadania statutu Sołectwu Janiszów,
  16. nadania statutu Sołectwu Kopiec,
  17. nadania statutu Sołectwu Kosin,
  18. nadania statutu Sołectwu Natalin,
  19. nadania statutu Sołectwu Opoczka Mała,
  20. nadania statutu Sołectwu Opoka Duża,
  21. nadania statutu Sołectwu Popów,
  22. nadania statutu Sołectwu Nowy Rachów,
  23. nadania statutu Sołectwu Stary Rachów,
  24. nadania statutu Sołectwu Sucha Wólka,
  25. nadania statutu Sołectwu Świeciechów Duży,
  26. nadania statutu Sołectwu Świeciechów Poduchowny,
  27. nadania statutu Sołectwu Wymysłów,
  28. nadania statutu Sołectwu Zabełcze,
  29. nadania statutu Sołectwu Zastocze.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2018 r.;
  2. z realizacji w 2018 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024;
  3. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
   za 2018 rok;
  4. z działalności Centrum Kultury w Annopolu za 2018 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Rady
Zenobia Jarmuła
Powrót