Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na pięćdziesiątą sesję Rady Miejskiej Annopol

09-10-2018

Sesja odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

pięćdziesiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 16 października 2018r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.   

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  3. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez   osoby wymienione w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2017 / 2018
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2018 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych,
 10. Wolne wnioski i informacje - informacja Komisji Stałych Rady Miejskiej,
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad z XLIX sesji jest do wglądu w biurze Rady i BIP-ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Zdzisław Romański 

Powrót