Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czterdziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol

13-09-2018

Sesja odbędzie się dnia 24 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
 
czterdziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 24 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Annopolu.    
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Informacja na temat serwisu internetowego - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Annopolu prowadzonego przez Gminę Annopol.
  4. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna szkoła”;
  5. zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Annopolu;
  6. uchwalenia Statutu Gminy Annopol,
  7. uchwalenia Statutu Centrum kultury w Annopolu,
  8. uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024.
 6. Interpelacje i zapytania radnych,
 7. Wolne wnioski i informacje - informacja Komisji Stałych Rady Miejskiej,
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Protokół obrad z XLVIII sesji jest do wglądu w biurze Rady i BIP-ie.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
                                                                                                Przewodniczący Rady
  Zdzisław Romański
Powrót