Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czterdziestą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol

23-08-2018

Sesja odbędzie się dnia 27sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 (na wniosek Burmistrza z dnia 20.08.2018r.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
 
czterdziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Annopolu. Sesja odbędzie się dnia 27 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  2. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol” w miejscowości Świeciechów Duży.
  3. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi  wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol w zakresie przebudowy chodnika ze zjazdami” w miejscowości  Annopol.
  4. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce ”.
  5. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi  wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol” w miejscowości Annopol.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zostanie dostarczony w późniejszym terminie.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Rady
 Zdzisław Romański
Powrót