Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol

16-04-2018

Czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018r.
  2. zmian w budżecie gminy na 2018r.
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
  4. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Annopol.
  5. przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za rok 2017r.
  2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje - informacja Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady
Zdzisław Romański

 

Powrót