Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Annopolu

20-11-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2018;
  5. sprawie utworzenia i przystąpienia do Annopolskiej Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa”;
  6. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
  7. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Annopolu.
 1.  Interpelacje i zapytania radnych.
 2.  Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół obrad z XXXVII sesji  jest dostępny do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.


Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  Wiceprzewodniczący Rady
    / Zdzisław Romański/  
Powrót