Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Annopolu

23-10-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję Trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 października 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Annopol za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
  4. stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu i Publiczne Gimnazjum i. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu w Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu;
  5. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrowie.
  6. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Kołsut w Grabówce.
  7. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kosinie.
  8. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Świeciechowie.
  9. wystąpienia Gminy Annopol z Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.
  10. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
  11. zmiany nazwy ulicy Jana Stępnia w Annopolu.
  12. sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu przy ul. St. Skały;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy oraz warunków udzielenia bonifikaty od centy lokalu.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok 2016/2017.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym..
 3.  Interpelacje i zapytania radnych.
 4.  Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół obrad z XXXVI sesji  jest dostępny do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Wiceprzewodniczący Rady
     Zdzisław Romański  
Powrót