Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej Annopol

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej Annopol

18-05-2017

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol (na wniosek Burmistrza z dnia 16.05.2017 r. ). Sesja odbędzie się dnia 23 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu. 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
    2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

                                      

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej, jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski
 
 
 
Powrót