Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej Annopol

24-03-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję pięćdziesiątą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 31 marca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z pięćdziesiątej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  2. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/361/22 Rady Miejskiej Annopol z dnia  25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
  4. zmieniająca uchwałę Nr L/379/23 Rady Miejskiej Annopol z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  w Gminie Annopol,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol.
 5. Przyjęcie sprawozdań z:
  1. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2022 rok,
  2. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2022 rok.
  3. realizacji w 2022 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  4. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 na terenie Gminy Annopol w 2022 roku,
  5. realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za 2022 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis przewodniczącej

Ikona docPorządek obrad LI sesja Rady Miejskiej Annopol, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [63.00 KB]

 

Powrót