Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLVII Sesja Rady Miejskiej Annopol 28 października 2022 r.

21-10-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą siódmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 28 października 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  2. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/167/20 Rady Miejskiej Annopol z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol,
  5. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol.
 5. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2021/2022.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

podpis przewodniczącej rady - Zenobia Jarmuła

Powrót