Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXXI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

21-03-2017

Sesja odbędzie się dnia 28 marca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej Annopol.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej;
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2017r;
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
  3. zmiany uchwały Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Annopol;
  4. uchwalenia programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności  zwierząt na terenie gminy  Annopol na  2017 rok;
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok ( ustawa o
  wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej);
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Pniewski 

Powrót