Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLIV Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00

25-04-2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 (na wniosek Burmistrza Annopola z dnia 22.04.2022 r.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaków ratowników OSP  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych,
  4. dwyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Annopol w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Jarmuła

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Powrót