Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

23-01-2017

Sesja odbędzie się dnia 30 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
 

z w o ł u j ę

 

Dwudziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia
30 stycznia 2017 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
 5. Ślubowanie Radnego.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Annopolu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/ej Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady oraz określenia zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017r;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L  w m. Bliskowice,  gm. Annopol”;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2707L w m. Grabówka, gm. Annopol”;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m. Wymysłów  gm. Annopol”;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików - Borów w gm. Annopol”;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu;
  8. sprzedaży nieruchomości położonych w Wymysłowie;
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  10. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Annopolu;
  11. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 da ustawy o systemie oświaty dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”.
  12. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
 11. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2016 rok.
 12. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol na rok 2017.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.    

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

Przewodniczący Rady
 
                                                                                            Zbigniew Pniewski 
Powrót