Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 28.12.2021 r.

14-12-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 na hali sportowej PSP w Annopolu, ul. T. Kościuszki 22.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2022 rok,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2022 rok,
  5. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  6. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Annopola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2022 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
         w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie opinii  zbiorczej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  5. przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz  
         ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez
         Burmistrza.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawi

adomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Podpis Zenobia Jarmuła

Powrót